Öppen fritids
Smedstad fritids i Linköping. Logotyp.

Anmälan till Öppen Fritids görs på kommunens hemsida Dexter via knappen nedan

Öppettider

Måndag-Fredag 13:00-17:00

Lovdagar 8:00-17:00


Kontakt


Synpunkter


Vi ser synpunkter/klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet. Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • stärka vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar


Om du som vårdnadshavare har klagomål eller synpunkter på förskolans verksamhet använd gärna formuläret nedan.

 
 
 
 

Sedan hösten 2018 bedriver Haga Stall & Omsorg på uppdrag av Linköpings kommun, öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4-6 på Smedstad Ridsportcenter.


Verksamhetens syfte är att erbjuda barnen meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas genom att ta tillvara barnens egna intressen och behov.


Med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger Smedstad Ridsportcenter unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids serveras barnen mellanmål varje dag och de erbjuds möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter.


Fritidsverksamheten har hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning ingår.

Verksamheten är öppen för

elever i årskurs 4-6