Ridskolans hästar

RIDSKOLANS HÄSTAR

Här kan du se bilder på de flesta av ridskolans hästar


På ridskolan finns många olika hästar i varierande storlek för att passa ridskolans verksamhet och elever. Våra ridlärare tilldelar själva hästarna till sina ridgrupper och anpassar ekipaget utifrån utbildningsnivå, utveckling och övriga behov.