FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vi erbjuder:

Pararidning

g

Ridning för dig med funktionsnedsättning på dina villkor. Vi har enskild ridning eller ridning i mindre grupp på olika nivåer. Vi har stor kunskap och erfarenheter av olika funktionsnedsättningar och flertalet hjälpmedel för den som behöver.

Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett samlingsnamn för friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter i samverkan med hästen. Vi kan erbjuda flera av dessa.

Lära med Hästar

f

Ett väl beprövat 5-veckorsprogram med hästen som lärare. Vi arbetar avsuttet med självförtroende, självinsikt, samarbete och sunda relationer.


KONTAKT

EMMA TILLY

Mail: emma.tilly@hsoab.se

Telefon: 013-3410988