Öppen fritids


Öppen fritidsverksamhet med hästprofil


Smedstad fritids i Linköping. Logotyp.

Sedan hösten 2018 bedriver Haga Stall & Omsorg på uppdrag av Linköpings kommun öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4-6 på Smedstad Ridsportcenter.


Fritidset är öppet måndag till fredag kl. 13-17 och kl. 8-17 under lovdagar.


Verksamhetens syfte är att erbjuda barnen meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas genom att ta tillvara barnens egna intressen och behov.


Smedstad Ridsportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer barnen serveras mellanmål varje dag och de erbjuds möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter.


Fritidsverksamheten har en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.

Öppen fritids dokument:
Kontakt:


Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter via knappen nedan

Anmälan ska även göras direkt till Smedstad Ridsportcenter på separat anmälningsblankett »

Smedstad Ridsportcenter


Ridsportallén 5,  585 97 Linköping


013-390 02 70


Haga Stall & Omsorg AB